Wat vinden docenten?

Voor ervaringen met weblectures kunt u dit promotiefilmpje bekijken!

Citaten universitair docenten:

“In eerste instantie stond ik wat terughoudend tegenover het idee om mijn colleges op te laten nemen. Ik zag er de meerwaarde niet zo van in en ik was bang dat studenten dan weg zouden blijven bij mijn colleges. Ik moet er niet aan denken om mijn colleges tegen een paar studenten te geven terwijl de meerderheid alleen op video kijkt. Dan verlies je het contact met de groep, kun je niet meer anticiperen op wat er gebeurt. Ik heb besloten om het toch uit te proberen. Gelukkig bleek toen dat studenten helemaal niet minder vaak naar de colleges kwamen. Ze waren wel heel enthousiast over de weblectures, maar dan vooral als extra faciliteit, náást het hoorcollege. Nu ben ik echt heel enthousiast. Als het goed gaat, kan ik volgend jaar delen van de opnamen van dit jaar gebruiken en dan heb ik veel meer tijd voor de begeleiding van de werkgroepen. Of ik ga eens wat langer op vakantie (gelach).”

“Zelf heb ik de weblectures ook gebruikt om eens kritisch naar mijn eigen onderwijs te kijken. Niet gelijk, in het begin durfde ik de opnamen nauwelijks te bekijken. Maar toen ik dat wel deed, vielen me ineens allerlei dingen op. Zoals dat ik steeds met mijn armen heen en weer beweeg. En dat ik geneigd ben om vrij snel en monotoon te praten. Ik heb zelfs eens een link naar een opname doorgestuurd naar een bevriende docent Engels en hem gevraagd om wat feedback op mijn Engelse uitspraak. Het leuke is: ik zie dat mijn manier van colleges geven steeds beter wordt. Het zijn subtiele verschillen, maar voor wie vaker gezien heeft, zijn ze goed zichtbaar.”

“Ik gaf dit jaar voor het eerst een cursus die bijna geheel online te volgen was. Mijn hoorcolleges waren niet live te volgen, maar alleen als weblecture, via onze electronische leeromgeving. Ik vond het een leerzame ervaring, vooral ook om mezelf terug te zien op video. Maar in vergelijking met fysieke hoorcolleges, miste ik wel de interactie met de studenten, het ‘gevoel’ dat je er bij hebt. Ik vond dat er ook minder betrokkenheid was dan bij andere cursussen tussen mij als docent en de studenten. Misschien kun je dat ondervangen door meer begeleiding in groepjes te geven, náást het beschikbaar stellen van de weblectures. Maar dan moet je daar wel tijd voor hebben.”