Waarom weblectures?

Weblectures bieden voordelen op het gebied van flexibiliteit, herbruikbaarheid en uitwisseling.

Flexibiliteit: Weblectures bieden flexibiliteit voor wat betreft tijd en plaats, leerstijlen en verschillende niveaus van voorkennis en de verschillende behoeften aan content.

Herbruikbaarheid: Dezelfde weblecture kan door telkens verschillende (groepen) deelnemers worden bekeken. Voor een werkgever kan dit belangrijk zijn om eenduidige, uniforme kennisoverdracht te borgen. Voor docenten en trainers kan dit prettig zijn omdat ze hierdoor niet meerdere malen dezelfde presentatie hoeven te geven, maar die tijd kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld meer persoonlijke begeleiding.

Uitwisseling: Het is mogelijk om weblectures uit te wisselen met UU-collega’s , maar ook met collega’s van andere instellingen of zelfs internationaal. Weblectures kunnen op verschillende manieren beschikbaar worden gesteld: voor een kleine groep (bijvoorbeeld alleen de cursisten), voor de hele wereld of alleen de metadata kan beschikbaar worden gesteld, op basis waarvan contact gelegd kan worden met de docent.