Voor wie zijn weblectures?

In principe zijn weblectures er voor iedereen die geïnteresseerd is. Inmiddels is gebleken dat er ook specifieke doelgroepen zijn die extra baat hebben bij het gebruik van weblectures.

Voorbeelden van specifieke doelgroepen zijn:

  • Mensen met een functiebeperking of een handicap. De grootte van deze groep wordt vaak onderschat; zo heeft ongeveer twintig procent van de studenten aan universiteiten een functionele beperking. De helft van deze groep bestaat uit dyslectici. Zij vinden het meestal moeilijk om tegelijkertijd te luisteren en aantekeningen te maken. Weblectures maken het voor hen mogelijk om de eerste keer te luisteren en de tweede keer aantekeningen te maken. Ongeveer 5% van de studenten met een beperking is chronische vermoeid. Voor deze groep is het heel prettig om zelf de tijd in te kunnen delen.
  • Mensen van buitenlandse afkomst. Als de gesproken taal niet hun moedertaal is, hebben zij meer baat bij herhaling van de delen die doorhen niet goed begrepen zijn.
  • Jongeren, zoals de nieuwe generatie studenten en – binnenkort – pas afgestudeerde medewerkers (zowel binnen als buiten de UU). Uit onderzoek (Akkerman, 2007) blijkt dat digitale leermiddelen bij deze groep goed aansluiten. Weblectures zijn daar een voorbeeld van.
  • Mensen die zich bevinden op grote afstand van de cursusruimte, bijvoorbeeld cursisten die in het buitenland wonen en scholieren die willen proefstuderen.