Zelftoets

Om studenten en docenten de mogelijkheid te geven na te gaan of hij/ zij de inhoud van een vak goed beheerst, kan de docent een zelftoets aanbieden. Deze zelftoets bestaat bijvoorbeeld uit meerdere multiple choice vragen. Als een vraag niet goed beantwoord wordt, wordt verwezen naar een fragment van een weblecture of een mini-weblecture waarbinnen het antwoord op deze vraag wordt behandeld.

Voorbeeld van introductie Digitaal Toetsen door Magda Ritzen.