Category: Wetenschappelijke publicaties

Onderzoek naar de vraag, richting en goede voorbeelden van het gebruik van weblectures

Gepubliceerd op

Lecture Capture in Higher Education/ Academic and Research Technologies/ Northwestern University: Dit verslag beschrijft een internationaal onderzoek naar de vraag, richting en goede voorbeelden van het gebruik van weblectures.

Hoorcolleges als downloadbaar bestand

Gepubliceerd op

McKinney (2009) deed verkennend onderzoek naar het effect van het beschikbaar stellen van hoorcolleges als downloadbaar bestand. Studenten kunnen het daardoor op hun Ipod zetten en op een ander willekeurig moment opnieuw bekijken en beluisteren. Zij concludeert dat deze studenten de lesstof beter oppikken dan hun tegenhangers die ouderwets plaats hebben genomen in de collegebanken. […]

Betere cijfers halen wanneer wegblectures worden ingezet

Gepubliceerd op

Day (2008) onderzocht hoe het leerproces verbeterd kan worden door de student meer en actief te betrekken. Weblectures vormen een belangrijk onderdeel van zijn onderzoek, omdat hij nagegaan is of de tijd die besteed wordt in de collegezaal effectiever besteed kan worden wanneer hoorcolleges via weblectures ter beschikking worden gesteld. Hij concludeert dat studenten goede […]

Weblectures in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op

Veeramani en Bradly (2008) deden onderzoek naar de mening van studenten over de toegevoegde waarde van weblectures. Studenten rapporteren meer aandacht, een grotere betrokkenheid en een toenemend vermogen om zich voor te bereiden op examens (zie http://www.uwebi.org/news/uw-online-learning.pdf).