Category: Projectrapportages

Rapportage ‘Didactiek in digitale context’

Gepubliceerd op

Vanaf 2008 wordt gewerkt aan het project ‘Didactiek in digitale context’ door het Expertisecentrum ICT in het onderwijs in opdracht van het CvB. Het doel van dat project is het verzamelen, verrijken, verspreiden en toepassen van kennis over digitale didactiek rondom ‘digitale tools’ binnen de UU, waaronder weblectures.

Rapportage opzetten dienst weblectures

Gepubliceerd op

In juni 2008 heeft de projectgroep Weblectures een voorstel afgerond in opdracht van de Directie ICT voor het opzetten van een dienst voor het opnemen en uitzenden van hoorcolleges in de jaren 2009-2011. Dit voorstel is inhoudelijk heel relevant voor dit project, al is het advies niet als zodanig aangenomen. De projectgroep Weblectures is een […]

Rapportage grassroot weblectures

Gepubliceerd op

Dit project vond plaats bij de opleiding Godgeleerdheid, faculteit Geesteswetenschappen, in samenwerking met het Expertisecentrum ICT in het onderwijs. De hoorcolleges in de voltijd werden opgenomen en binnen de cursusomgeving van Blackboard beschikbaar gesteld aan de deeltijdstudenten om zo de voltijd- en de deeltijdopleiding qua contacturen gelijk te trekken. Zowel de voltijd- als de deeltijdstudenten […]

Rapportage grassroot weblectures en literatuur/video

Gepubliceerd op

Dit project vond plaats bij de opleiding Pedagogiek, faculteit Sociale Wetenschappen, in samenwerking met het Expertisecentrum ICT in het onderwijs. Hierbij zijn opnamen van hoorcolleges gekoppeld aan literatuur en aan videobeelden uit de praktijk binnen de omgeving van Blackboard. Studenten waren over het algemeen zeer positief over de beschikbaarheid van de opnames van de hoorcolleges. […]

Rapportage grassroot weblectures en handicap

Gepubliceerd op

Vanaf september 2007 t/m november 2007 is een grassroot-project uitgevoerd bij de opleiding Psychologie, faculteit Sociale Wetenschappen, in samenwerking met het Expertisecentrum ICT in het onderwijs. Aan het einde van de cursus is een representatief aantal studenten met een handicap ge├»nterviewd over hun bevindingen. Op basis van de vragenlijsten en interviews is een rapportage opgesteld […]

Rapportage Webstroom Pilot project KIP (Kennis Integratie Project)

Gepubliceerd op

De bibliotheek van de UU is in dit project op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag: “Op welke manier videomateriaal het beste ontsloten kan worden voor gebruik in de elektronische leeromgevingen?” De ervaringen en resultaten uit dit project worden zoveel mogelijk meegenomen binnen dit project. 2007: Vanaf januari 2007 heeft de projectgroep ‘weblectures’ […]