Overgang dienst Lecturenet naar ITS

Gepubliceerd op

In september zal de dienst Lecturenet overgaan van ICT en Media Geesteswetenschappen naar de directie ITS. Het aanbieden van de dienst Lecturenet vanuit ITS maakt het mogelijk om de capaciteit voor het maken van opnames te vergroten en de dienstverlening te verbeteren.

Planning en impact

In de maand augustus heeft er een migratie plaatsgevonden van de serveromgeving bij ICT en Media naar de nieuwe omgeving bij ITS en wordt de nieuwe omgeving uitvoerig getest. Op maandagavond 8 september 2014 zal de nieuwe omgeving bij ITS in gebruik worden genomen. Er is geen impact voor eindgebruikers: de links naar Catalogs en losse opnames zullen onveranderd blijven.

Het aanvragen van een Lecturenet opname blijft plaatsvinden via de website van Lecturenet, zie http://www.lecturenet.nl

Contact en ondersteuning

Tijdens de overgang van Lecturenet naar de nieuwe omgeving zal de ondersteunende organisatie extra alert zijn. Mochten zich na de overgang problemen voordoen, dan kun je die doorgeven via lecturenet@uu.nl of bij hoge urgentie doorbellen via 030253(1308).

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je deze richten aan Lecturenet via lecturenet@uu.nl.